Hedefimiz

Köklü bir camia olan Galatasaray Spor Kulübüne bağlı futbol okullarının Daha iyi yönetilebilmesi ve koordi-nasyonun tek bir merkezden yürütülmesi;

 • Tüm futbol okullarında aynı kalite standardına ulaşılması ve sürdürülebilen kalitenin sağlanması.
 • Galatasaray Futbol okullarından Galatasaray Futbol akademi, bünyesine sporcu kazandırılması.
 • Galatasaray Spor Kulübünün ve bağlı spor okulları işletmecilerinin maddi ve manevi menfaatlerinin korunmasıdır.

Galatasaray Futbol Okullarının Öncelikli Hedefleri

 • Galatasaray gelenek, ilke ve değerleriyle bütünleşen eğitim anlayışıyla GALATASARAY RUHUNU aşılamak.
 • Çocukların kişilik gelişimlerine katkı sağlamak.
 • Toplum içinde kendisini ifade edebilen öz güven ve öz saygı sahibi çocuklar yetiştirmek.
 • Çocuklara düzenli spor yapma alışkanlığı kazandırmak.
 • Takım çalışmasına yatkın bireyler yetiştirmek.
 • Önce iyi sporcu, sonra iyi futbolcu olmalarını sağlamak.
 • Geleceğimizin güvencesi olan çocuklarımızın topluma faydalı bireyler olarak yetiştirilmesine katkıda bulunmak.
 • Sporun evrensel boyutları içerisinde, genç sporcularımızın bedensel, zihinsel, psikolojik, sosyal ve kültürel gelişimlerini sağlamak.
 • Bir takım oyunu olan Futbolu öğreterek, genç sporcularımızın enerjilerini paylaşmayı ve yardımlaşmayı öğrenmelerini ve böylece birlikte üretken bir yapıya sahip olmalarını sağlamak.
 • Futbola devam etmek isteyen başarılı ve yetenekli sporcuların lisanslı Futbolcu olarak öncelikle Galatasaray’a ve Türk futboluna kazandırılması.
 • Sporcularımızın, toplum içindeki rollerini yapan, başkaları ile iyi ilişkiler kuran, işbirliği içinde çalışabilen, çevresine uyum sağlayabilen iyi ve mutlu bir vatandaş olarak yetiştirmek.
 • Bulundukları çevrede yapacakları eğitim, kültür ve sosyal etkinliklerle milli kültürün benimsenmesine ve yayılmasına yardımcı olmak.
 • Sporcularımıza bireysel ve toplumsal sorunları tanıma, çözüm arama alışkanlığı kazandırmak.
 • Sağlıklı yasamak, ailesinin ve toplumun sağlığı ile çevreyi korumak için gereken bilgi ve alışkanlıkları kazandırmak.
 • Sporcunun bedensel, kinestetik zihin çalışmasını birleştirerek çok yönlü gelişmesini sağlamak.
 • Sporcuların antrenmanlar esnasında çeşitli materyalleri kullanma yoluyla sistemli düşünmesini, çalışma alışkanlığı kazanmasını, estetik duygularının gelişmesini, hayal ve yaratıcılık gücünün artmasını sağlamak.
 • Sporcuların serbest zamanlarını etkin bir şekilde değerlendirmesine katkıda bulunmaktır.

← HakkımızdaProjelerimiz →